Een afvalcontainer huren is ideaal voor het afvoeren van afval tijdens uw verbouwing of het afvoeren van afval uit uw tuin. Van Diemen verhuurt in uw regio diverse containers vanaf 3m3.

Al ons prijzen zijn inclusief:

 • Transportkosten voor het ophalen van de container
 • Plaatsen afvalcontainer
 • Verwerken van het afval
 • Huur en/of Borg vrij (4wkn) / tot max 30 cm beladen boven rand

Onder bouw- en sloopafval verstaan we ongestorteerd afval dat vrijkomt bij een verbouwing of een grote opruiming. De inhoud van de container dient voor 50% herbruikbaar afval te bevatten. Er zijn containers beschikbaar in de maten 3, 6 en 10 m3 containers. Bestellen, vullen en laten ophalen.

 

Onder de catergorie bouw en sloopafval vallen

 • Hout
 • Puin
 • Ijzer
 • Kunststoffen

Met (schoon) puin bedoelen we uitsluitend steenachtige materialen. Er zijn containers beschikbaar in de maten 3, 6 en 10 m3. Bestellen, vullen en laten ophalen.


Onder de catergorie schoon puin vallen

 • Bakstenen
 • Stoeptegels
 • Dakpannen
 • Tegels
 • Keramiek
 • Betonresten

Met hout bedoelen we uitsluitend schoon hout. Er mag gerust een spijker inzitten en ook geverfd hout is geen probleem. Er zijn containers beschikbaar in de maten 3, 6 en 10 m3. Bestellen, vullen en laten ophalen.

Onder de catergorie houtafval vallen.

 • Houten deuren
 • Pallets
 • Houten vloerdelen
 • Houten platen
 • Overige houtmaterialen

Onder groenafval en snoeihout verstaan we wat vrijkomt bij onderhoud van uw tuin. Er zijn containers beschikbaar in de maten 3, 6 en 10 m3. Bestellen, vullen en laten ophalen.

Onder de catergorie groenafval en snoeihout vallen

 • Snoei en tuinafval
 • Takken, struiken en riet
 • Graszoden (zonder grondafval)

 

Schone grond zonder vervuilingen zoals bomen, takken en puin. Er zijn containers beschikbaar in de maten 3, 6 en 10 m3. Bestellen, vullen en laten ophalen.

Onder de catergorie Grond en Zoden vallen

 • Zichtbaar schone grond
 • Zand, tuinaarde, graszoden
 • Puin en wortels, max. 5%

 

Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie www.thuiswinkel.org . De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie gestuurd.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.