Schone grond zonder vervuilingen zoals bomen, takken en puin. Er zijn containers beschikbaar in de maten 3, 6 en 10 m3. Bestellen, vullen en laten ophalen.

Onder de catergorie Grond en Zoden vallen

  • Zichtbaar schone grond
  • Zand, tuinaarde, graszoden
  • Puin en wortels, max. 5%

 

 

Niet in de catergorie Grond en Zoden vallen:

  • Grond uit industrieterreinen
  • Steen of andere materialen (max 5%)
  • Restvervuiling: olie of andere vloeistoffen.
  • Boomstronken