Afvalbehandeling

Niet iedere locatie is geschikt om ter plaatse het afval te sorteren. Van Diemen doet dit ook op haar speciaal hiervoor ingerichte bedrijfsterrein. We verwerken o.a. containers met bouw- en sloopafval. Wij sorteren het binnenkomend afval in zoveel mogelijke fracties voor de meest milieubewuste wijze van scheiden. Wij streven ernaar om zo weinig mogelijk restafval over te houden. Met ons afvalmanagement maken we zoveel mogelijk voor hergebruik geschikt.

 

Afvalstromen:

  • Puin
  • Hout A
  • Hout B
  • Karton/papier
  • Dakafval
  • Metalen
  • Groenafval
  • Restafval

Van Diemen heeft vele jaren ervaring in afvalmanagement en -scheiding en is lid van de ECO-groep. Hieronder valt het Regionaal Sorteercentrum West.