CERTIFICATEN

 
Van Diemen is om aan de wensen van haar opdrachtgevers en aan de wettelijke eisen te voldoen gecertificeerd voor kwaliteitbeheersing, veiligheid, asbestverwijdering, bodemsanering en sloopwerken.
 
Bij al het werk dat Van Diemen uitvoert is aandacht voor milieu, arbeidsomstandigheden en kwaliteit van groot belang. Op ons vakgebied is er ook veel wet- en regelgeving van toepassing. Professionele dienstverlening is daarom absoluut noodzakelijk. Het beleid van Van Diemen is dan ook al jaren gericht op een klantgerichte dienstverlening en een continue verbetering van ons arbeidsproces.
 
Kernpunten van ons beleid zijn het volledig naleven van haar vergunningen/procescertificaten en de wetgeving als doel:

- een continue verbetering van haar bedrijfsprocessen
- een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau voor zowel de eigen medewerkers als voor derden
- een zo groot mogelijke flexibiliteit naar klanten/opdrachtgevers
- het zoveel mogelijk scheiden van afvalfracties op werken
- goed opgeleide mensen
 
Indien u inzage in onze certificaten wenst, dan kunt u ze hier in pdf-formaat bekijken.